UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 4 CZERWCA 2023

  1. W Czwartek w Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli „Boże Ciało”. Msze Św. sprawujemy o godzinie 8:00, 10:00, 13:00, 18:00 i o 20:00.  Po Sumie o godzinie 10:00 wyruszy procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.  Podąży ona ulicami Rzgowską, Łukasińskiego, Słowackiego, Leczniczą i wraca Rzgowską do kościoła. Gorąco prosimy parafian o przystrojenie ulic oraz okien, zwłaszcza tam, gdzie podąży procesja oraz nie parkowanie samochodów w miejscach, którymi przejdzie procesja.  Wszystkie zespoły parafialne prosimy o włączenie się w przygotowanie ołtarzy – według wskazań opiekunów.  Dziewczynki ze szkół podstawowych prosimy o jak najliczniejszy udział w sypaniu kwiatków, a także w miarę możliwości o przyjście na krótką próbę w środę na godz. 19:00. Chłopców w strojach komunijnych również zapraszamy do asystowania Panu Jezusowi podczas procesji. W „Boże Ciało” kancelaria jest oczywiście nieczynna.
  2. Przez 8 dni po “Bożym Ciele” podczas nabożeństw czerwcowych o godzinie 17:30 odbywać się będzie procesja wokół kościoła.
  3. Przypominamy, że w naszym kościele już od kilku lat od czerwca do końca sierpnia nie mamy Mszy Świętych w niedziele o godzinie 13:00 i 16:00. Pozostałe Msze Święte o 8:00, 10:00, 11:30, 18:00 i 20:00 zostają bez zmian.
  4. Ruch Światło – Życie zaprasza na rekolekcje w pełnej ciszy w dniach 23-25 czerwca. W czasie ich trwania uczestnicy zostaną wprowadzeni w praktykowanie ciszy, słuchanie Słowa Bożego, medytację, modlitwę serca i kontemplację zgodnie z metodą „lectio divina”. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Pietrzyk w Domu Rekolekcyjnym OO. Franciszkanów w Łodzi przy ulicy Kreciej 37. Zgłoszenia przyjmują Agnieszka i Sebastian Piątkowscy (nr tel. 668276517; piatki2@tlen.pl)

Ojcowie Franciszkanie przyjmują kandydatów do zakonu na braci zakonnych lub na kapłanów. Ci którzy czują w sercu głos powołania mogą zgłosić się do kogokolwiek z nas, aby uzyskać dodatkowe informacje o tym jak do nas dołączyć. Może z naszej parafii Pan powołuje kogoś kto pragnie służyć Jezusowi w habicie franciszkańskim w kraju lub za granicą jako misjonarz. Módlmy się o odwagę odpowiedzi na Boże wezwanie dla młodych szlachetnych serc. Dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje nowych dobrych braci i gorliwych kapłanów. http://www.franciszkanie-warszawa.pl/ 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY NA UTRZYMANIE KOŚCIOŁA I KLASZTORU.

Klasztor OO. Franciszkanów,
ul. Krasickiego 2a
BANK PEKAO SA
63 1240 1545 1111 0000 1166 6350