Domowy Kościół

Opublikowano

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych.”
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem […].
Anna i Jacek Nowakowie
(za: http://www.dk.oaza.pl/krotko-o-dk/)

Dotychczas istnieją dwa kręgi Oazy rodzin, które przeżywają swoją formację. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – w kolejnych w domach. W pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o 15:30 służbę liturgiczną przygotowują nasze kręgi Domowego Kościoła. Podczas wakacji odbywają się rekolekcje. Jesteśmy otwarci na nowe osoby pragnące uczestniczyć w tego rodzaju formacji chrześcijańskiej.

W każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 10:00 służbę liturgiczną przygotowują nasze kręgi Domowego Kościoła.