Świetlica

Opublikowano

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zapraszamy do współpracy w Świetlicy Środowiskowej istniejącej przy Parafii Franciszkańskiej M. B. Anielskiej w Łodzi. Zaproszenie kierujemy w sposób szczególny do studentów pragnących poświęcić swój wolny czas dzieciom z rodzin, które przeżywają poważne trudności. Każdy wolontariusz na zakończenie roku otrzyma zaświadczenie, które może być punktowanie w przygotowywaniu swojego CV do instytucji, gdzie będzie się ubiegać o przyjęcie do pracy. Poza tym jest możliwość by zajęcia były traktowane jako praktyki w pracy wychowawczej z dziećmi. Są one honorowane przez kilka wyższych uczelni w Łodzi. Dla przyszłych pedagogów, trenerów i wychowawców jest to doskonała okazja do zdobycia niezbędnego doświadczenia, które pomoże rozwinąć w sobie wrażliwość na potrzeby psychiczne i duchowe dziecka. Zajęcia na razie odbywają się we: WTORKI, ŚRODY i CZWARTKI od 15:00 do 18:00. W ramach naszych spotkań dzieci mają gorący posiłek, odrabiają lekcje i uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach. W każdą SOBOTĘ korzystamy z basenu „ANGELICA”, a co dwa tygodnie planujemy wycieczki. W czasie wakacji być może uda się zorganizować również kolonie. Potrzebujemy młodych ludzi o wielkich sercach, którzy poświęcą swój czas dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, a niekiedy są także zagrożone patologią. Bardzo serdecznie zapraszamy!

KONTAKT

Świetlica Środowiskowa u OO. Franciszkanów
im. br. Zenona Żebrowskiego
ul. Krasickiego 2a   93-015 Łódź
tel. 0-603 648191 (o. Piotr) pk@post.pl

KONTO BANKOWE

Klasztor oo. Franciszkanów ul. Krasickiego 2a
BANK PEKAO SA – V ODDZIAŁ W ŁODZI
ul. Piotrkowska 288
nr konta 63 1240 1545 1111 0000 1166 6350
z dopiskiem: na rzecz dzieci ze świetlicy